Spina Bifida
Ağustos 7, 2014
Torasik Çıkış Sendromu
Ağustos 7, 2014
Spina Bifida
Ağustos 7, 2014
Torasik Çıkış Sendromu
Ağustos 7, 2014
Brakiyal Pleksus Yaralanması
Omurilikten çıkan sinirler boyun omurları arasından geçtikten sonra boynun her iki yanında , köprücük kemiği altında birbirleri ile değişik şekillerde birleşerek karmaşık bir ağ sistemi oluşturduktan sonra, uzun sinirler halinde kola, ele ve parmaklara uzanırlar.Beyinden gelen iletileri el ve kolun kaslarına ulaştırarak hareket etmelerini sağlarlar.Ayrıca, el ve kolun duyu hissinin algılanmasını ve beyne iletilmesini de bu sinirler gerçekleştirirler. Omurga kemiklerinin arasından çıkan ve boyun, omuz ve koltukaltında yerleşen bu karmaşık ağa“brakiyal pleksus” adı verilir.
Bu karmaşık ağı oluşturan sinirler herhangi bir nedenle travmaya uğrarsa brakial pleksus yaralanması dediğimiz klinik durum ortaya çıkar.
Brakiyal pleksus yaralanmasının nedenleri nelerdir?
1. Ateşli silah yaralanmaları
2. Düşmeler
3. Araç kazaları
4. Spor aktiviteleri
5. Düşerken kolun asılı kalması?
6. Proksimal humerus, klavikula, kosta, skapula ve servikal vertebra transvers proces kırıkları ve omuz çıkıkları.
7. Doğum sırasında aşırı gerilme
Brakiyal pleksus yaralanmalarının belirtileri nelerdir?
  • Etkilenmiş kolda el ve parmaklara kadar uzanan keskin , yakıcı ağrı
  • İğnelenme
  • Uyuşma
  • Geçici duyu kaybı
  • Kuvvetsizlik
  • Kolun tutmaması
Brakiyal pleksus yaralanmalarının tanısında doktorunuz hangi tetkikleri isteyebilir?
Röntgen filmleri ,brakiyal pleksusa yönelik manyetik rezonans (MR) çektirmenizi, ayrıca sinir ve kas fonksiyonlarını incelemek amacıyla, EMG adı verilen özel bir tetkik isteyebilir.
Brakiyal pleksus yaralanmaları nasıl tedavi edilir?
Brakiyal pleksus yaralanması hafif düzeyde ise şikayetler birkaç gün ile bir ay içinde tamamen kaybolur. Ancak hasar çok ileri düzeyde ise tedavi cerrahidir.