Karpal Tunel Sendromu

Ulnar Sinir Tuzaklanması
Ağustos 7, 2014
Peroneal Sinir Tuzaklanması
Ağustos 7, 2014
Ulnar Sinir Tuzaklanması
Ağustos 7, 2014
Peroneal Sinir Tuzaklanması
Ağustos 7, 2014
Karpal Tunel Sendromu
Karpal tünel sendromu; median sinirin el bileğinde dar bir kanalda sıkışması sonucu başparmak ,işaret parmağı ve orta parmakta ağrı,uyuşma ve karıncalanmalarla ortaya çıkan hastalıktır.Daha çok orta ve ileri yaşlardaki kadınlarda görülür.
Karpal Tünel Sendromunun sebepleri nelerdir?
  • El bölgesindeki tendonlardaki kalınlaşmalar
  • Gebeliğe bağlı su ve tuz tutulması
  • El bileğinin tekrarlayan hareketleri
  • İltihaplı romatizmalar
  • El bölgesindeki iyileşmiş kırıklar
  • Tiroid bezinin az çalışması
  • Amiloidoz
Karpal Tünel Sendromunun Belirtileri Nelerdir ?
Elin baş parmağında, işaret parmağında, orta parmakta ve yüzük parmağının yarısında ağrı olur. Ağrı genellikle yanıcıdır, geceleri daha şiddetlidir. Hasta ağrıdan dolayı ellerini sık sık sallar. Tek veya her iki elde görülebilir. Sağ elde daha belirgindir. Eğer sinirdeki zedelenme çok fazla ise şikayetler gün boyu sürer. El ayası ve parmaklarda uyuşma, karıncalanma, ve kuvvet kaybı olabilir.
Karpal Tünel Sendromu Tanısı Nasıl Konulur?
Hastanın şikayetleri, doktorun yapacağı ayrıntılı muayene ile konulur. Kesin tanı sinir iletim hızları ölçümlerinin yapıldığı Elektromiyografi (EMG) ile yapılır .
Karpal Tünel Sendromu Nasıl Tedavi Edilir?
Karpal tünel sendromunun tedavisinde ilk önce el bileğine atel uygulanarak istirahata alınır, antienflamatuar ve antiromatizmal ilaçlar kullanılır. Karpal tünele ince enjektörlerle yapılacak kortizol enjeksiyonları semptomları iyileştirebilir.Bu tedaviler ile başarı sağlansa bile genellikle geçici olmakta ve hastalık tekrar etmektedir.
El ve parmaklarda kuvvetsizlik, belirgin his kusuru, uykuya engel olacak şiddette gece ağrıları varsa cerrahi tedavi yapılmalıdır. Cerrahinin amacı median sinir üzere olan basıncı ortadan kaldırmaktır. Ameliyat el bileği uyuşturularak avuç içinden küçük bir kesi ile yapılır ve yaklaşık olarak 15 dakika surer.Yapılan ameliyat ile median sinir serbestleştirilerek ,eldeki ağrı ve fonksiyon kaybı düzeltilir.Hastalar ameliyattan iki saat sonra taburcu edilir ve kısa sürede normal yaşamına dönerler.