Epilepsi – Sara
Ağustos 7, 2014
Kas Hastalıkları
Ağustos 7, 2014
Epilepsi – Sara
Ağustos 7, 2014
Kas Hastalıkları
Ağustos 7, 2014
Bunama (demans) nedir?
Bunama (demans) bir kişinin bir hastalık sonucunda beyin hücrelerinin etkilenmesine bağlı olarak ortaya çıkan ve en sık unutkanlık ile başlayan çoğunlukla ilerleyici zihin işlevlerinin kalıcı olarak gerilediği hastalık halidir.
Bunama (demans) belirtileri nelerdir?
Bunamanın belirtileri zihinsel ve ruhsal olmak üzere iki türdür.
Bunamanın zihinsel belirtileri
ilerleyici unutkanlık (en sık)
yakınlarını tanıyamama
zamanı bilememe
mekanları tanımama
hesap yapamama
çevrede olanları anlama güçlüğü
günlük yaşam becerilerinde gerileme (banyo yapma, giyinme, yemek yemek gibi)
Bunamanın ruhsal belirtileri (zihinsel yetenek kaybı olan kişide):
mutsuzluk
sinirlilik
duygu kontrolunda azalma
çeşitli düşünce bozuklukları
hayal görme
davranış bozuklukları
Unutkanlık bunamanın (demansın) belirtisi midir?
Unutkanlık her durumda bunama belirtisi değildir.
Birçok unutkanlıklar yaşın ilerlemesine bağlı oluşan ve bunama ile ilişkisi olmayan unutkanlıklardır.
Unutkanlığın bunama bulgusu olup olmadığı ancak ayrıntılı bir hekim muayenesi ile saptanabilir.
Bunamanın diğer adı Alzheimer hastalığı mıdır?
Alzheimer hastalığı bunamanın bir türüdür.
En sık bunama nedenidir.
Bunun dışında beyin damar hastalıkları en başta olmak üzere farklı bunama nedenleri de vardır.
Alzheimer hastalığı’nın belirtileri nelerdir?
Alzheimer hastalığının ilk ve en önemli bulgusu öncelikle yakın zamana ait olayların ve bilgilerin unutulmasıdır. Bu unutkanlık sinsi başlar ve yavaş ilerler.
Hastalar başlangıçta ve hastalık ilerleyene kadar yakın bilgileri unuturken uzak geçmişe ait bilgileri hatırlamakta zorluk çekmezler.
Hasta ve ailenin erken dönemde unutkanlığı fark edip yardım istemesi tedavi katkısı açısından çok önemlidir.
Bunamanın (demansın) tedavisi var mıdır nasıl yapılır?
Bunamaların kesin tedavisi yoktur.
Hastalığın ilerlemesi zihinsel işlevlere yönelik uygun ilaçlarla yavaşlatılabilmekte ve psikiyatrik ilaçlarla da ruhsal belirtiler giderilebilmektedir.
Bunama türü belirtilere yol açan durum tiroid hastalıkları, B12 vitamini yetersizliği gibi beyin dışındaki tıbbi hastalıklar olduğunda bunların erken saptanıp doğru şekilde tedavisi hastayı tam sağlığa kavuşturabilmektedir.