Boyun Ağrısı
Ağustos 7, 2014
Boyun Ağrısı
Ağustos 7, 2014
Omurga, insanların duruşunu, destek yapısını meydana getiren temel sistemdir. Omurga; başın, gövdenin, göğüs ve karın boşluğundaki birçok iç organın ağırlığını taşır ve bunlara sağlam bir destek olur. Ayrıca baş ve gövdenin hareketlerini sağlar. Bu arada omurga kanalı içinde yer alan omurilik gibi çok önemli bir organa güvenli bir kılıf teşkil eder.
Omurga, omurlardan oluşmuş, içinde omuriliği barındıran kemik yapıdır ve yaklaşık 70 cm uzunluğundadır. Omurgayı oluşturan 33-34 kemikten herbirine vertebra yani omur denir.Omurlar kafatasının hemen altından başlayıp kuyruk sokumuna kadar uzanırlar. Bu omurlardan ilk 24 tanesi, birbirlerine, omurlararası disk denilen kıkırdakları bulunduran eklemler aracılığıyla bağlanmışlardır. Omurlar ; 7 boyun omuru, 12 sırt omuru ve 5 bel omuru olmak üzere üç gruba ayrılırlar. Kalan 9-10 omurun ilk beşinin birleşmesiyle kuyruk sokumu kemiği, en altta bulunan küçük ve tam gelişmemiş 4-5 tane omurun birleşmesiyle de kuyruk kemiği meydana gelmektedir.
Omurga kanalı içerisinde yer alan omurilik ; 43-45 cm uzunluğunda olup omurgamızdan daha kısadır. Omurilik beyin sapından başlayan , omurga kanalı içerisinde ikinci bel omuruna kadar uzanan ve bu seviyeden sonra filum terminale denen fibröz (bağdokusu) bir kordon şeklinde devam eden merkezi sinir sisteminin önemli bir parçasıdır.