Editör

Ağustos 7, 2014

Torasik Çıkış Sendromu

Torasik Çıkış Sendromu Torasik çıkış sendromu(TÇS), ismini köprücük kemiği ile 1. kaburganın arasındaki boşluktan alır. Bu dar geçiş yolu kola giden ana damarlar, ana sinirler ve […]
Ağustos 7, 2014

Brakiyal Pleksus Yaralanması

Brakiyal Pleksus Yaralanması Omurilikten çıkan sinirler boyun omurları arasından geçtikten sonra boynun her iki yanında , köprücük kemiği altında birbirleri ile değişik şekillerde birleşerek karmaşık bir […]
Ağustos 7, 2014

Spina Bifida

Spina bifida; ayrık veya açık omurga anlamına gelir. Doğumsal bir anomalidir. Ülkemizde yaklaşık 1000 de 3 oranında görülür. Spina Bifida nasıl oluşur? Bebek anne karnında iken, […]
Ağustos 7, 2014

Gergin Omurilik Sendromu

Gergin Omurilik Sendromu Gergin omurilik sendromu (GOS) doğuştan ya da sonradan nedenlerle omuriliğin gerilmesi ile ortaya çıkan,ilerleyici nörolojik kayıplar ile karakterize bir hastalık grubudur. Omuriliğin gerilmesine […]